Shqip | English
 

Pagesat e Komisonit


Per kontratat e Shit-Blerjes:

Komisioni per SHITESIN eshte:
2 % e cmimit te shit-blerjes.

Komisioni per BLERSIN eshte:
1 % e cmimit te shit-blerjes.


Per Kontratat e Qirase


Komisioni per QIRAMARRESIT eshte:
30 % e qirase se muajit te pare.

Komisioni per QIRADHENESIN eshte :
50 % e qirase se muajit te pare, per kontrate deri ne 6 muaj
70 % e qirase se muajit te pare, per kontrate 7 - 12 muaj.
90 % e qirase se muajit te pare, per kontrate mbi 13 muaj

P.S. Ne rastet e transaksioneve te suksesesheme, bashkepuntoret tone do te perfitoje (ose do te zbresin nga pagesa e klientit te tyre) 50 % deri ne 100 % te komisionit qe paguan klienti i tyre.


 

Copyright ©. All rights reserved 1st Real Estate. Design by ENIAC